Previous
Next

Gwarancje i reklamacje

Uśmiech z gwarancją - poradnik dla pacjenta

Nasza placówka NZOZ „Medap” udziela gwarancji na leczenie stomatologiczne, którą obejmowane są zarówno kosztowne zabiegi rekonstrukcji uśmiechu, jak również proste zabiegi, takie jak np. wypełnienia ubytków. Gwarancja określa jednak jasno zasady, na podstawie których można zgłaszać reklamację, a także sytuacje, w której lekarz dentysta nie podejmie się bezpłatnej naprawy.
Ile trwa gwarancja na leczone zęby?

Udzielamy gwarancji na:

– 1 rok na wypełnienia w zębach stałych
– 3 miesiące na wypełnienia w zębach mlecznych
– 2 lata na całkowite protezy akrylowe
– 3-6 miesięcy jeśli wykonano tylko protezę górną.
– 3 lata gwarancji na uzupełnienia porcelanowe (licówki i korony)
– 12 miesięcy, jeśli w momencie założenia uzupełnienia pacjent ma braki w uzębieniu.

Warunki gwarancji:

– przestrzeganie pełnej higieny jamy ustnej,
– wizyty kontrolne pacjenta w naszym gabinecie co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu, w czasie których ma miejsce przegląd, ocena stanu uzębienia i higiena j.ustnej
– w przypadku dzieci zalecane są wizyty kontrolne co 3 miesiące, lecz nie rzadziej niż 6 miesięcy,
– jeżeli na wizycie kontrolnej lekarz stwierdzi konieczność przeprowadzenia jakiegoś zabiegu, pacjent jest zobowiązany do wykonania go w zalecanym przez lekarza prowadzącego terminie.
– w przypadku prac protetycznych gwarancją objęte są wyłącznie wady fizyczne produktów. Gwarancja nie obejmuje wady powstałej w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Wadę pracy protetycznej trzeba zgłosić do 30 dni od jej oddania przez gabinet, w przeciwnym razie pacjent traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

Gwarancji nie udzielamy na:

– wszelkiego typu uzupełnienia tymczasowe
– złamania zębów leczonych endodontycznie, a nie zaopatrzonych protetycznie (wkład i korona)
– złamania zębów będących podczas leczenia kanałowego
– leczenie kanałowe konieczne bezpośrednio po wypełnieniu zęba. W takim przypadku wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, a pacjent ponosi koszt jedynie leczenia kanałowego
– wypełnienia/uzupełnienia przy wadach zgryzu wpływających na nieprawidłowe obciążenia wypełnionych zębów lub uzupełnień
– uzupełnienie częściowe, w sytuacji gdy pacjent pozostaje ze zgryzem niezrównoważonym, urazowym
– urazy mechaniczne
– ingerencję własną (samodzielne naprawy, doginanie elementów metalowych)
– obluzowanie uzupełnień w wyniku, zaniku kości i chorób pacjenta wpływających na taki stan
– uzupełnienia wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, pomimo innej propozycji lekarza
– prace, przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku
– naprawy (sklejenie pęknięć lub złamań) protezy akrylowej
Kiedy dentysta może odmówić przyjęcia reklamacji?
Gwarancja wymaga wizyt kontrolnych, ale jeśli pacjent się im nie poddaje, albo nie podejmuje się leczenia zębów sąsiadujących z wypełnieniem, uzupełnieniem, w wyniku czego uszkodzone zostaje wypełnienie/uzupełnienie, wtedy może stracić możliwość dalszego korzystania z gwarancji. W przypadku protez istnieje kilka sytuacji, w których gwarancja nie ma zastosowania, są to np. przebarwienia protezy powstałe od palenia papierosów, zaniedbania higieniczne, uszkodzenia powypadkowe i mechaniczne zwłaszcza przy nieodtworzonych brakach lub zgryzie urazowym, a także szereg chorób mających wpływ na jamę ustną w tym cukrzyca i osteoporoza. Gwarancja wymusza więc na pacjencie nie tylko konieczność dbania o pracę stomatologiczną, zgłaszania problemów zdrowotnych w wywiadzie, ale także konieczność regularnych wizyt, na których można na bieżąco likwidować ewentualne uszkodzenia i wady.

Poznaj nasz inny zakres usług

Stomatologia zachowawcza

Endodoncja

Chirurgia stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna

Ortodoncja

Stomatologia dziecięca

Stomatologia estetyczna

Periodontologia

Profilaktyka

Radiologia

Gwarancje
i reklamacje