Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDAP" | 26-600 Radom | ul. Struga 50 paw. 9 | +48 48 3 600 200

Radiologia

   Nasza poradnia posiada pracownię radiologiczną, wyposażoną w punktowy aparat rentgenowski Planmeca oraz radiowizjografię, którą umożliwia natychmiastowe otrzymywanie wyników badań, techniką radiografii cyfrowej (obraz badanego obiektu uzyskuje się nie na kliszy rentgenowskiej lecz na monitorze komputera), w warunkach pełnego bezpieczeństwa pacjenta. Radiowizjografia umożliwia zmniejszenie dawki promieniowania nawet 6-9-krotnie w porównaniu z tradycyjnym zdjęciem rtg., gromadzenie danych, wielokrotne ich odtwarzanie, wyostrzenie i powiększenie obrazu, pomiar odległości wybranych punktów, pomiar gęstości optycznej tkanek itp.
Jest to badanie, które jest ważną metodą diagnostyczną zwłaszcza w leczeniu endodontycznym, ale również periodontologii, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji itd.

Kontakt | Strona główna