Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDAP" | 26-600 Radom | ul. Struga 50 paw. 9 | +48 48 3 600 200

Protetyka stomatologiczna

To dziedzina stomatologii zajmująca się
 - uzupełnianiem brakujących tkanek  w obrębie zęba, jak i
 - uzupełnianiem brakujących zębów (od jednego do wszystkich).


       Wszelkie braki należy jak najszybciej uzupełnić. Zaniechanie tego może prowadzić do ruchu zębów, takich jak np. wysuwanie się czy przechylanie. Przeciążenie pozostałych w jamie ustnej zębów oraz brak obciążenia bezzębnych fragmentów wyrostka może doprowadzić w dalszej konsekwencji do rozchwiania i utraty kolejnych zębów, zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych czy szybszego zaniku podłoża kostnego. Uzupełnienia protetyczne spowolnią lub zapobiegną niepożądanym procesom zmierzającym do przedwczesnej utraty zębów.

Kontakt | Strona główna