Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDAP" | 26-600 Radom | ul. Struga 50 paw. 9 | +48 48 3 600 200

Serdecznie witamy na stronie internetowej NZOZ MEDAP

    Nasza placówka od ponad 20 lat zapewnia swoim Pacjentom profesjonalną opiekę stomatologiczną. Oferujemy pełen zakres usług z zakresu stomatologii. Dysponujemy szerokim asortymentem nowoczesnych urządzeń medycznych i materiałów stomatologicznych. Staramy się na bieżąco wdrażać najnowsze rozwiązania i metody dostępne na świecie. Stale poszerzamy swoją wiedzę i kwalifikacje na licznych szkoleniach.
    Nasi najmłodsi pacjenci otaczani są szczególną opieką. Podczas wizyty mogą ich wspierać przyjaciele z bajek wyświetlanych na monitorach, a ich dzielna postawa zostanie nagrodzona przez nasz personel. Kącik zabaw umili im czas oczekiwania podczas wizyty rodzica w gabinecie stomatologicznym.
     Nasz wykwalifikowany personel w miłej i przyjemnej atmosferze zadba o Państwa zdrowy i piękny uśmiech. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas zabiegi spełnią Państwa oczekiwania. Za świadczone usługi można zapłacić gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

                                  CENNIK
I.   LECZENIE ZACHOWAWCZE
1.   WYPEŁNIENIE:
         -Wypełnienie zęba mlecznego                                                                                                       od  200
         -Wypełnienie w formie kopuły                                                                                                        od  200
          Wypełnienie kompozytem                                                                                                             od 230         
NADBUDOWA zęba                                                                                                                                od 270         
ODBUDOWA zęba                                                                                                                                  od 370/420
PROFILAKTYKA:
         -Lakowanie                                                                                                                                  od 80/ząb
         -Lakierowanie zębów                                                                                                                  od 100/łuk                                                                  
3.  LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI
        - Zabieg obejmujący do 3 zębów                                                                                                   od 80/wizyta
4.  IMPREGNACJA 
          -Impregnacja  zębów mlecznych                                                                                                 od 60/wizyta
5.  LECZENIE ENDODONTYCZNE  (bez powikłań i RVG) 
                                          ząb z jednym kanałem                                                                       od 260//440 mikroskop     
                                          ząb z dwoma kanałami                                                                      od 400//680 mikroskop     
                                          ząb z trzema kanałami                                                                       od 570//850 mikroskop     
                                          dodatkowy kanał                                                                                od 155/kanał 
6.  OPATRUNEK:
           -Opatrunek                                                                                                                                  od 55
II.  PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 
1. UZUPEŁNIENIE PROTETYCZNE
            -Uzupełnienie protetyczne akrylowe                       częściowe                                                  od 350-750
            -Uzupełnienie protetyczne akrylowe                       całkowite  górne lub dolne                          od 850
            -Uzupełnienie protetyczne          nylonowe-elastyczne/szkieletowe/acetalowe/akronowe         od 1700/proteza
                                                                szkieletowe na zatrzaskach                                                   od 2500/proteza
                                                                na belce Atlantis ti na 4 implantach                                       od 14 000/proteza
          - Uzupełnienie protetyczne  stałe -KORONA/PKT mostu     
                                                                  metalowa (przy stopach złota + koszt złota)                         od 400
                                                                  porcelanowa na metalu                                                         od 750
                                                                  pełnoceramiczna                                                                   od 1000
                                                                  cyrkonowa                                                                             od 1200
                                                                  na implancie                                                                          od 2000-2800
           -Uzupełnienie protetyczne „kombinowane”                                                                    wycena  indyindywidualna
2.  NAPRAWA UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNEGO
         -Naprawa                                                                                                                                         od 70/element
        - Podścielenie  protezy akrylowej                                                                                                     od 280-350        
3.  USUNIĘCIE UZUPEŁNIENIA STAŁEGO
       -Usunięcie uzupełnienia stałego (w zależności od stopnia trudności)                                               od 150/pkt
4.  SZYNA  TERAPEUTYCZNA
       - Szyna terapeutyczna                                                                  zgryzowa/elastyczna                    od  350
        - Szyna terapeutyczna                                                                  NTI                                              od 400
III.   CHIRURGIA:
1.  EKSTRAKCJA
        -Ekstrakcja ( bez znieczulenia w zależności od stopnia trudności) 
                                                                  zęba jednokorzeniowego                                                        od 150
                                                                   zęba   wielokorzeniowego                                                      od 170
                                                                 „8” górnej                                                                                  od 180
                                                                 „8” dolnej                                                                                  od 200
        -Dłutowanie  (bez znieczulenia w zależności od stopnia trudności)                                                  od 350
        IMPLANTY                     wprowadzenie 1 implantu                                                                           od 2200                                                 
2.  ZABIEG CHIRURGICZNY
       - Zabieg chirurg. (zależnie od stop. trudności i użytego sprzętu)                                        wycena  indyindywidualna
IV.   ORTODONCJA:
1.  APARAT ORTODONTYCZNY
         - Aparat ortodontyczny stały metalowy/kosmetyczny                                                                   od 1800/2700łuk
         - Aparat ortodontyczny stały samoligaturujący metalowy/kosmetyczny                                       od 3000/4000łuk
         -Aparat ortodontyczny stały czynnościowy                                                                                   od 1000
          -Aparat ortodontyczny ruchomy                                                                                                   od 800
         -Aparat ortodontyczny Retainer                                                                                                    od 300
         -Terapia INVISALIGN                                                                                                                    od 12000-15000
         -Retencja góra i dół                                                                                                                       od 1300
         -Trainer                                                                                                                                          od 500
2.  WIZYTA KONTROLNA
        -Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym                                                                                       od 70
        -Wizyta kontrolna z aparatem stałym                                                                                              od 150/łuk
         Wizyta kontrolna z aparatem samoligaturującym                                                                          od 200/łuk
        -Wizyta ze zdjęciem aparatu + higienizacja                                                                                    od 300
V.  PERIODONTOLOGIA
1.  SKALING                                                                                                                                            od 120
2.  PIASKOWANIE                                                                                                                                   od 120
3.  ZABIEG PERIODONTOLOGICZNY:
         -Zabieg period. (zależnie od stop. trudności i użytego sprzętu)                                        wycena  indyindywidualna
VI.  OGÓLNE
1. WIZYTA KONSULTACYJNA
       -Wizyta konsultacyjna/ z planem leczenia                                                                                        od 100/150
       2.  ZNIECZULENIE 
      -Znieczulenie                                                                                                                                      od 40
3.  DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA
      -Wykonanie zdjęcia RVG zębowego                                                                                                 45/zdjęcie
4.  OZONOTERAPIA
          Ozonoterapia                                                                                                                                  od 60
VII.  ESTETYKA
1. WYBIELANIE ZĘBÓW
        Nakładkowe / Laserowe                                                                                                                   od 800-1000
       -Wybielanie martwego zęba laserem                                                                                                od 400/ząb
VIII.  OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów, przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów) lub osób upoważnionych przez pacjenta.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy w/w osoby zwracają się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 XI 2008 roku.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz drugi w danym zakresie 
obowiązujące w okresie 1 III 2022 – 31 V 2022

1 strona wyciągu albo odpisu 

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia


III kwartał 2021 r.
  5995,09zł 

 

11,99 zł

0,42 zł

2,40 zł

 

 

Kontakt | Strona główna